QR Code Generator

ທ່ານສາມາດສ້າງ QR code ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງແບບງ່າຍ ພຽງແຕ່ໃຊ້ເວັບໄຊນີ້,ນຳໃຊ້ຟຣີ ແລະ ຕະຫຼອດໄປ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.

ຂໍ້ຄວາມ

ອີເມວ

ສະຖານທີ່

Search an address or drag the marker to adjust the position and get the coordinates

ໂທລະສັບ

SMS

WhatsApp

Skype

Zoom

WI-FI

V-card

ເຫດການ

PayPal

ທີ່ຢູ່ອີເມວສຳລັບການຈ່າຍເງິນ
USD
USD
%

ບິດຄອຍ

BTC
1 BTC = 66027.875 USD
1 USD = 0.000015 BTC
Last update: June 20 2024
Spot price from Coinbase
ອັບໂຫລດຮູບໂລໂກ້ ຫຼື ເລືອກຮູບລາຍນ້ຳ
ຮູບບໍ່ຖືກຕ້ອງ
QR Code Generator by khamsablao © 2024